Βελονισμός

Ο Βελονισμός είναι από τις αρχαιότερες θεραπευτικές μεθοδους που εχουν χρησιμοποιηθεί στον πλανήτη, περισσότερα απο 2500 χρονια.

Ο Βελονισμός είναι από τις αρχαιότερες θεραπευτικές μεθοδους που εχουν χρησιμοποιηθεί  στον πλανήτη, περισσότερα απο 2500 χρονια.

Κλινικά στοιχεία δείχνουν ότι ο βελονισμός έχει τη δική του ιδιαίτερη αξία προσφέροντας ολιστικη θεραπεια και οχι απλά συμπτωματική .Είναι αποτελεσματικός για μεγάλο ποσοστό προβλημάτων υγείας, και ιδιαίτερα στον τομέα της διαχείρισης του πόνου. Ο βελονισμός είναι μια ασφαλής, χαμηλού κόστους θεραπεία που είναι εύκολο να πραγματοποιηθεί και δεν έχει παρενέργειες, αν πραγματοποιείται από έναν εκπαιδευμένο οστεοπαθητικό ή φυσικοθεραπευτή.

Στο OsteoandPhysio Clinic εφαρμόζονται τα παρακάτω είδη Βελονισμού :

  • Παραδοσιακός Κινέζικος Βελονισμός
  • Βιοϊατρικος (ή Δυτικός) Βελονισμός
  • Ηλεκτροβελονισμός
  • Ωτοβελονισμός
  • Κρανιοβελονισμός
  • Laser Βελονισμός
  • Θεραπεία με βεντούζες

Ο Βελονισμός είναι από τις αρχαιότερες θεραπευτικές μεθόδους που έχουν χρησιμοποιηθεί  στον πλανήτη, περισσότερα από 2500 χρόνια.

Κλινικά στοιχεία δείχνουν ότι ο βελονισμός έχει τη δική του ιδιαίτερη αξία προσφέροντας ολιστικά θεραπεία και οχι απλά συμπτωματική .Είναι αποτελεσματικός για μεγάλο ποσοστό προβλημάτων υγείας, και ιδιαίτερα στον τομέα της διαχείρισης του πόνου. Ο βελονισμός είναι μια ασφαλής, χαμηλού κόστους θεραπεία που είναι εύκολο να πραγματοποιηθει και δεν έχει παρενέργειες, αν πραγματοποιείται από έναν εκπαιδευμένο οστεοπαθητικό ή φυσικοθεραπευτή.

Οι περισσότεροι  τοποθετούν τις ρίζες της πανάρχαιας αυτής θεραπευτικής μεθόδου στην αρχαία Κίνα. Η επιστήμη του βελονισμού στηρίζεται στην παρατήρηση ότι στη λειτουργία του ανθρώπινου σώματος παίζουν σημαντικό ρόλο μερικοί ενεργειακοί δρόμοι που σχετίζονται με τις διαδρομές βασικών νεύρων ή ομάδων νευρώνων που στο Βελονισμό ονομάζονται μεσημβρινοί.

Στην πορεία τους υπάρχουν μερικά σημεία, στα οποία επεμβαίνοντας με μηχανικό ερεθισμό(εισάγοντας βελόνες στο δέρμα), βελτιώνουμε την διαταραγμένη ροή της ενέργειας , έχοντας έτσι θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Ο Βιοιατρικός Βελονισμός αποτελεί τη δυτική εκδοχή του Παραδοσιακού Κινέζικου Βελονισμού  είναι η ιστορική εξέλιξη του παραδοσιακού κινέζικου βελονισμού,  και στηρίζεται στη κλινική αποτελεσματικότητα του βελονισμού και  στη περιγραφή ενός βιολογικού μηχανισμού δράσης, που  περιγράφεται ως νευροτροποποίηση.

Η θεραπευτική διαδικασία του βελονισμού αρχίζει με την ένθεση της βελόνας στο δέρμα, το υποδόριο ή τον μυϊκό ιστό, σε νευροδραστικά σημεία που ονομάζονται σημεία βελονισμού.
Η επαναλαμβανόμενη διαδικασία θεραπείας και η επιλογή των κατάλληλων, για κάθε περίπτωση, σημείων βελονισμού, θα μειώσει τον πόνο, θα αποκαταστήσει τη μυϊκή δυσλειτουργία και δυσπραγία, θα ομαλοποιήσει τον έλεγχο και τη ρύθμιση της λειτουργίας των οργάνων, θα ρυθμίσει την ανοσοποίηση και τις ενδοκρινικές, αυτόνομες και εγκεφαλικές λειτουργίες, ενώ ταυτόχρονα θα ενεργοποιήσει και θα επιταχύνει διεργασίες αποκατάστασης και αναγέννησης των ιστών που δυσλειτουργούν.

Γνωρίζουμε επίσης  απο μελέτες ότι ο παραδοσιακός κινεζικός βελονισμος, ο βιοιατρικος βελονισμος και ο ηλεκτροβελονισμος χαμηλής συχνότητας(2Hz) έχουν αναλγητική δράση που οφείλεται στην ενεργοποίηση ενός κατιόντος συστήματος αναλγησίας που παράγει ενδογενή οπιοειδή πεπτίδια και υπόκειται στον έλεγχο του υποθαλάμου και της περιυδραγωγίου φαιάς ουσίας,περιοχών δηλαδή του κεντρικού νευρικού συστήματος απ όπου εκπορεύονται τα ενδογενή συστήματα αναλγησίας του οργανισμού.
Η αναλγητική δράση του Βελονισμού συνοδεύεται απο μια ισχυρή και παρατεταμένη συμπαθητικολυτική δράση, την οποία οι ασθενείς περιγράφουν  σαν αίσθημα ηρεμίας, ευφορίας, χαλάρωσης και ξεκούρασης.

Ο Βελονισμός ρυθμίζει:

1) τα ενδογενή συστήματα αναλγησίας
2) το νευρο-ορμονικό σύστημα ελέγχου του stress
3) το ανοσοποιητικό σύστημα
4) το ενδοκρινικό σύστημα
Και βοηθά τις παθήσεις που σχετίζονται με την απορρύθμιση αυτών των συστημάτων, λαμβάνοντας πάντα υπόψιν το βιοψυχοκοινωνικό (ολιστικό) μοντέλο της υγείας και της ασθένειας.

Ο Βιοιατρικός Βελονισμός αποτελεί τη δυτική εκδοχή του Παραδοσιακού Κινέζικου Βελονισμού  είναι η ιστορική εξέλιξη του παραδοσιακού κινέζικου βελονισμού,  και στηρίζεται στη κλινική αποτελεσματικότητα του βελονισμού και  στη περιγραφή ενός βιολογικού μηχανισμού δράσης, που  περιγράφεται ως νευροτροποποίηση.

Η θεραπευτική διαδικασία του βελονισμού αρχίζει με την ένθεση της βελόνας στο δέρμα, το υποδόριο ή τον μυϊκό ιστό, σε νευροδραστικά σημεία που ονομάζονται σημεία βελονισμού.
Η επαναλαμβανόμενη διαδικασία θεραπείας και η επιλογή των κατάλληλων, για κάθε περίπτωση, σημείων βελονισμού, θα μειώσει τον πόνο, θα αποκαταστήσει τη μυϊκή δυσλειτουργία και δυσπραγία, θα ομαλοποιήσει τον έλεγχο και τη ρύθμιση της λειτουργίας των οργάνων, θα ρυθμίσει την ανοσοποίηση και τις ενδοκρινικές, αυτόνομες και εγκεφαλικές λειτουργίες, ενώ ταυτόχρονα θα ενεργοποιήσει και θα επιταχύνει διεργασίες αποκατάστασης και αναγέννησης των ιστών που δυσλειτουργούν.

Γνωρίζουμε επίσης  απο μελέτες ότι ο παραδοσιακός κινεζικός βελονισμος, ο βιοιατρικος βελονισμος και ο ηλεκτροβελονισμος χαμηλής συχνότητας(2Hz) έχουν αναλγητική δράση που οφείλεται στην ενεργοποίηση ενός κατιόντος συστήματος αναλγησίας που παράγει ενδογενή οπιοειδή πεπτίδια και υπόκειται στον έλεγχο του υποθαλάμου και της περιυδραγωγίου φαιάς ουσίας,περιοχών δηλαδή του κεντρικού νευρικού συστήματος απ όπου εκπορεύονται τα ενδογενή συστήματα αναλγησίας του οργανισμού.
Η αναλγητική δράση του Βελονισμού συνοδεύεται απο μια ισχυρή και παρατεταμένη συμπαθητικολυτική δράση, την οποία οι ασθενείς περιγράφουν  σαν αίσθημα ηρεμίας, ευφορίας, χαλάρωσης και ξεκούρασης.

Ο Βελονισμός ρυθμίζει:

1) τα ενδογενή συστήματα αναλγησίας
2) το νευρο-ορμονικό σύστημα ελέγχου του stress
3) το ανοσοποιητικό σύστημα
4) το ενδοκρινικό σύστημα
Και βοηθά τις παθήσεις που σχετίζονται με την απορρύθμιση αυτών των συστημάτων, λαμβάνοντας πάντα υπόψιν το βιοψυχοκοινωνικό (ολιστικό) μοντέλο της υγείας και της ασθένειας.

Ενδεικτικές παθήσεις θεραπείας με Βελονισμό

Μυοσκελετικά επώδυνα σύνδρομα

Αυχενοβραχιόνιο σύνδρομο
Οσφυαλγία-Ισχιαλγία
Αυχεναλγίες – Θωρακαλγίες
Αρθρίτιδες και περιαρθρίτιδες (γόνατος, ώμου, ποδοκνημικής, ισχίου, αγκώνος, άκρας χειρός, άκρου ποδός)
Ρευματοειδής αρθρίτις
Μυϊκά άλγη (διάχυτα ή εντοπισμένα

Παθήσεις

Σύνδρομο Sudech
Σύνδρομα υπέρχρησης
Παγιδευτικά σύνδρομα
Αποκατάσταση σε Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια
Αποκατάσταση σε μυικά σύνδρομα
Εκφυλιστικές παθήσεις σπονδυλικής στήλης
Πάρεση προσωπικού
Δυσλειτουργική ουροδόχος κύστη

Χρόνιος πόνος

Αυχεναλγίες
Θωρακαλγίες – ραχιαλγίες
Οσφυαλγίες
Οσφυο-ισχιαλγία (οξεία – χρόνια)
Μυοπεριτοναϊκός πόνος
Σύνδρομο ινομυαλγίας
Μονοαρθρίτιδες η Πολυαρθρικά σύνδρομα
Εξωαρθρικά σύνδρομα
(επικονδυλίτιδες, θυλακίτιδες, τενοντίτιδες, περιαρθρίτιδες)
Ρευματοειδής αρθρίτιδα
Φαινόμενο Raynaud’s
Οστεοαρθρίτιδα γόνατος

Ψυχοσωματικές διαταραχές

Χρόνια κόπωση, ινομυαλγία
Αγχώδης νεύρωση, φοβίες
Νευροφυτικές διαταραχές
Διαταραχές μνήμης, συγκέντρωσης, προσαρμογής, ύπνου και συμπεριφοράς
Διαταραχές Libido

Ψυχικές διαταραχές

Νευρώσεις, αγχώδης διαταραχή
Αγχώδης φοβική νεύρωση
Διαταραχές ύπνου (αυπνίες)
Διαταραχές συμπεριφοράς
Μελαγχολία, κατάθλιψη
Σύνδρομο χρόνιας κόπωσης
Νευροφυτικές διαταραχές
Αγχος, stress, ένταση

Πεπτικό σύστημα

Γαστρίτιδα
Ελκος στομάχου
Επιγαστραλγία
Ελκος δωδεκαδακτύλου
Ευερέθιστο έντερο, σπαστική κολίτιδα
Δυσκοιλιότητα, διάρροια
Νευροφυτικές διαταραχές πεπτικού

Γυναικολογία

Δυσμηνόροια
Αμηνόρροια (υποθαλαμική)
Διαταραχές κύκλου
Μικροπολυκυστικές ωοθήκες
Μετεμμηνοπαυσιακό σύνδρομο
Δυσλειτουργικές μητρορραγίες
Πυελικός πόνος
Ακράτεια
Συνδρομο υπέρλειτουργικης κύστης
Ανώδυνος τοκετός, Υπογονιμότητα

Ω. Ρ. Λ

Αλλεργική ρινίτιδα
Αλλεργική ιγμορίτιδα
Νόσος (ίλιγγος) Meniere
Ξηροστομία, ξηροφθαλμία
Ναυτία, ζάλη, ίλιγγοι
(νευροφυτικής, αγγειακής ή αυχενικής αιτιολογίας)

Παθήσεις Νευρικού συστήματος

Αυχενογενής κεφαλαλγία
Ημικρανία
Κεφαλαλγίες (πρωτοπαθείς)
Νευραλγία τριδύμου
Πάρεση προσωπικού νεύρου
Ίλιγγοι, εμβοές
Κεφαλαλγία τάσης
(επεισοδιακή και χρόνια)
Κεφαλαλγία κροταφογναθικής διάρθρωσης
Ινιακή νευραλγία

Καρδιαγγειακό σύστημα

Ιδιοπαθής υπέρταση
Στηθαγχικός πόνος
Νευροφυτικές αρρυθμίες
Περιφερική αγγειακή νόσος

Σας ενδιαφέρει το Online Ραντεβού?